Therapie

1 bericht

Start met lichaamsgerichte psychotherapie

psychotherapie

 

Psychosociale klachten komen steeds vaker voor. Steeds meer mensen worden geconfronteerd met een depressie, angsten, stress gerelateerde klachten en burn-outs. Als gevolg van deze psychische klachten kunnen er ook lichamelijke klachten ontstaan. Wanneer je deze klachten ervaart wil je natuurlijk graag dat deze verminderen. Er zijn diverse behandelmethoden voor het verminderen van deze klachten. Bijvoorbeeld lichaamsgerichte psychotherapie.   

Wat is lichaamsgerichte psychotherapie?   

Het doel van lichaamsgerichte psychotherapie is het verminderen van psychische klachten. Tijdens lichaamsgerichte psychotherapie wordt er gewerkt met therapeutische gesprekken, lichaamshouding, beweging en innerlijke lichaamsbeweging. Bij lichaamsgerichte psychotherapie staan niet alleen de psychische klachten centraal. Ook is er oog voor de lichamelijke en emotionele aspecten. Wanneer je bijvoorbeeld kampt met depressieve klachten, kan dit ook lichamelijke klachten geven. Ook aan deze lichamelijke klachten wordt aandacht besteed tijdens deze vorm van therapie. Het uitgangspunt van de lichaamsgerichte psychotherapie is het bieden van ondersteuning en veiligheid met betrekking tot de klachten die de patiënt ervaart. De therapeut die de lichaamsgerichte psychotherapie geeft, zorgt door middel van bepaalde oefeningen voor meer bewustwording van de klachten bij de cliënt. Door middel van het doen van oefeningen zorgt lichaamsgerichte psychotherapie voor nieuwe ervaringen bij de cliënt. Zo kunnen er tijdens de therapie positieve ervaringen op gedaan worden door de cliënt waardoor deze minder klachten ervaart.   

Wanneer volg je lichaamsgerichte psychotherapie?   

Psychische klachten kunnen om diverse reden ontstaan. Zo kun je langere tijd blootgesteld zijn aan stress, een traumatische ervaring hebben meegemaakt, etc. Veel mensen die psychische klachten ervaren komen op den duur terecht bij een therapeut. In veel gevallen denken mensen in het eerste stadium van deze klachten dat deze met rust wel over gaan. Dit blijkt vaak niet het geval. Wanneer je deze klachten ervaart kun je beste eens een afspraak maken met je huisarts. Vaak wordt in een gesprek met de huisarts duidelijk waar deze klachten uit voort komen, of wat de klachten nu daadwerkelijk zijn. Wanneer je zelf niet in staat bent om deze psychische klachten te verminderen kan er worden gekeken naar een passende behandelmethode. Wanneer je in combinatie met de psychische klachten ook lichamelijke klachten ervaart, zal er mogelijk een doorverwijzing volgen voor lichaamsgerichte therapie. Vanuit diverse psychische klachten kunnen lichamelijke klachten voortvloeien. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan hoofdpijn als gevolg van stress. In veel gevallen worden de behandelingen met betrekking tot lichaamsgerichte psychotherapie vergoedt door de zorgverzekering. Wanneer je graag wilt weten hoe de vergoeding voor jouw behandelingen is geregeld, is het raadzaam om dit na te vragen bij jouw zorgverzekeraar.